28 de julio de 2011

Ignagurem Blog i Cursos de Llengua de Signes Catalana (LSC) a Manresa.

Som LSC.Cat una entitat manresana que donem soport a totes les persones amb discapacitat auditiva (familiars, amics i professionals) de tota Catalunya.

La nostra entitat ha estat creada per un noi sord i professor de LSC ( per FESOCA) i una noia oïdora intèrpret de LSC i profesora de LSC ( per la UB)

Entre els nostres serveis, fem classes de Llengua de Signes Catalana (LSC) per a tots aquells que estigueu interessats en una llengua diferent, única i atraient. Ja sigui per necessitat o per el plaer de conèixer altres idiomes.

Fem diferents cursos i nivells.

Ara al Agost començem:

- Curs d'iniciació a la LSC de 20 hores.
- Curs de perfeccionament de la LSC de 20 hores.
- Curs especialitzat en LSC de 20 hores.
- Curs per a pares i germans de sords 20 hores
- Curs per a avis i avies amb nets sords de 20 hores.

I al Setembre començem:

- Curs de I Nivell 120h de 320€
- Curs de II Nivell 120h de 320€
- Curs de III Nivell 120h de 320€
- Curs de IV Nivell 120h de 320€

Els continguts generals són:

- Historia de la Comunitat Sorda, situació i psicosociologia.

- Vocabulari d'àmbit cotidià, educatiu, sanitari i professional.

- Introducció a l'estructura i gramàtica de la LSC.

- Expressió, comprensió i conversa.

- Breu exercici/exposició de fi de curs.

Les classes les fan professors de LSC recongetus tant per la FESOCA (Federació de persones sordes de Catalunya) com de la UB (Universitat de Barcelona).

El grup classe és reduit, màxim 7-8 persones.

I el preu és de 100 euros. 50 per fer la matricula i els altres 50 durant el curs. (cursos de 20h)
I el preu dels diferents nivells de 120h és de 320 euros. 120 per la matricula i la resta durant el curs.
- el material és a càrrec de LSC.Cat-

Els horaris són:

De matí de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h
o bé de tarda de dilluns a divendres de 17h a 21h

També hi ha l'opció de dissabtes al matí de 10h a 14h
o dissabtes tarda de 16h a 20h.

I hi ha l'opció de fer el curs els diumenges al matí, si hi hagues algú interessat.
Si teniu algun dubte o simplement voleu venir a veure les nostres instal.lacions, ens envieu un mail i concretem l'hora.

El nostre email és: lsc.cat@hotmail.com

Moltes gràcies.